środa, 13 grudnia 2017

Najnowsze działania Rzecznika Praw Dziecka

Mimo kontrowersji wobec postawy RPD w wielu konkretnych sprawach środowiska wrażliwe na krzywdę dzieci doceniają jego najnowsze działania.
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1091397,rpd-marek-michalak-pisze-do-zbigniewa-ziobry-izolacja-dziecka-przez-rodzica-jest-forma-przemocy.html

PISMO RPD: http://brpd.gov.pl/sites/default/files/2017_12_11_ms.pdf

"Przemoc Alienacji Rodzicielskiej polega na tym,
że jeden rodzic (alienator) systematycznie robi pranie mózgu i manipuluje dzieckiem w celu zaindukowaniu mu nieuzasadnionego strachu, nieufności, niechęci i złośliwości wobec drugiego rodzica (docelowego-alienowanego rodzica, ang. target parent).
W miarę upływu czasu, izolacji, stale powtarzanych tych samych komunikatów dziecko zaczyna myśleć zgodnie z intencją alienatora oraz wykazuje te same uczucia i zachowania wobec innych członków rodziny alienowanego rodzica (dziadków i innych).
Alienacja rodzicielska nie tylko ma wyraźne reperkusje dla docelowego rodzica, przy czym alienator jest w stanie wywierać ekstremalne formy kontroli i wpływać na ich życie poprzez wpływ na ich wspólne dziecko, ale istnieją również tragiczne konsekwencje dla wyalienowanego dziecka.
Wyalienowane dziecko cierpi z powodu zaburzeń rozwoju spowodowanych percepcją odrzucenia przez rodzica i jego dalszą rodzinę, a także d͟o͟ś͟w͟i͟a͟d͟c͟z͟a͟ ͟e͟k͟s͟t͟r͟e͟m͟a͟l͟n͟e͟j͟ ͟k͟o͟n͟t͟r͟o͟l͟i͟ ͟i͟ ͟m͟a͟n͟i͟p͟u͟l͟a͟c͟j͟i͟ ͟z͟e͟ ͟s͟t͟r͟o͟n͟y͟ ͟a͟l͟i͟e͟n͟u͟j͟ą͟c͟e͟g͟o͟ ͟r͟o͟d͟z͟i͟c͟a͟ ͟(͟P͟R͟Z͟E͟M͟O͟C͟ ͟a͟n͟g͟.͟ ͟c͟h͟i͟l͟d͟ ͟p͟s͟y͟c͟h͟o͟l͟o͟g͟i͟c͟a͟l͟ ͟a͟b͟u͟s͟e͟ ͟D͟S͟M͟-͟5͟)͟.͟
To następnie zwiększa narażenie dziecka na stres i konflikty w okresie rozwojowym.
Wyalienowane dzieci często radzą sobie gorzej niż inne dzieci rodziców rozdzielonych (ale nie poddawanych przemocy alienacji rodzicielskiej np. wychowywanych w opiece wspólnej) pod względem osiągnięć akademickich i wyników życiowych, i istnieje zwiększone prawdopodobieństwo rozwoju u wyalienowanych dzieci różnych zaburzeń psychicznych a także innych chorób ( upośledza rozwóju mózgu jak również zwiększa kilkukrotnie np. rozwój choroby nowotworowej). https://www.facebook.com/forharriet/videos/1575743582472422/
W niektórych krajach alienacja rodziców jest nielegalna...."
Dr Rebecca Owens, University of Sunderland, UK.